Skip to main content

Velden voor rapporten van Meldingenbeheer

In stap 2 van rapporten voor meldingen worden verschillende velden genoemd waarover gerapporteerd kan worden. Een korte uitleg van deze velden vind je in de desbetreffende hoofdstukken.

Nummervelden

De kengetallen onder de kop Aantal worden hieronder uitgelegd.

Opmerking

Een melding wordt geteld als Afgerond aan de hand van de instelling 'Melding is afgerond wanneer deze is gereedgemeld of afgemeld' in Instellingen > Module-instellingen > Meldingenbeheer > Algemeen.

Tabel 1. Nummervelden

Kengetal

Betekenis

Openstaand aan begin van de periode

Alle meldingen die openstaan aan het begin van de in stap 1 geselecteerde periode.

Openstaand en niet gehaald aan het begin van periode

Alle meldingen die openstaan aan het begin van de in stap 1 geselecteerde periode en waarvan de SLA-datum niet is gehaald.

Aangemeld

Alle meldingen aangemeld tijdens de geselecteerde periode.

Aangemeld en niet gehaald

Alle meldingen aangemeld tijdens de geselecteerde periode waarvan de streefdatum-datum niet is gehaald.

Aangemeld en gehaald

Alle meldingen aangemeld tijdens de geselecteerde periode waarvan de streefdatum-datum is gehaald.

Aangemeld en haalbaar

Alle meldingen aangemeld tijdens de geselecteerde periode waarvan de streefdatum-datum nog kan worden gehaald.

Aangemeld en afgerond

Alle meldingen aangemeld tijdens de geselecteerde periode die tijdens deze periode zijn afgerond.

Afgerond

Alle meldingen die tijdens de geselecteerde periode zijn afgerond.

Afgerond en niet gehaald

Alle meldingen afgerond tijdens de geselecteerde periode waarvan de streefdatum-datum niet is gehaald.

Afgerond en gehaald

Alle meldingen afgerond tijdens de geselecteerde periode waarvan de streefdatum-datum is gehaald.

Openstaand aan het einde van de periode

Alle meldingen die openstaan aan het einde van de in stap 1 geselecteerde periode.

Openstaand en niet gehaald aan het einde van de periode

Alle meldingen die open stonden aan het einde van de in stap 1 geselecteerde periode waarvan de SLA-datum niet is gehaald.

Geëscaleerd

Alle meldingen die zijn afgemeld tijdens de geselecteerde periode die minimaal één keer zijn geëscaleerd.

Gede-escaleerd

Alle meldingen die zijn afgemeld tijdens de geselecteerde periode die minimaal één keer zijn gedeëscaleerd.Dienstenvelden

De kengetallen onder de kop Diensten worden hieronder uitgelegd.

Opmerking

Een melding wordt geteld als Afgerond aan de hand van de instelling 'Melding is afgerond wanneer deze is gereedgemeld of afgemeld' in Instellingen > Module-instellingen > Meldingenbeheer > Algemeen.

Tabel 2. Dienstenvelden

Kengetal

Betekenis

Open aan begin van periode en SLA-streefdatum is overschreden

Alle meldingen die openstaan aan het begin van in stap 1 geselecteerde periode en waarvan de streefdatum niet is gehaald.

Openstaand aan einde van periode en SLA-streefdatum is overschreden

Alle meldingen die openstaan aan het einde van de geselecteerde periode en waarvan de streefdatum niet is gehaald.

Aangemaakt in periode en SLA-streefdatum nog niet overschreden

Alle meldingen aangemeld tijdens de geselecteerde periode waarvan de streefdatum (nog) niet is overschreden.

Aangemaakt in periode en SLA-streefdatum is overschreden

Alle meldingen aangemeld tijdens de geselecteerde periode waarvan de streefdatum niet is gehaald.

Gereageerd in periode en reactie-streefdatum is gehaald

Alle meldingen die een eerste antwoord hebben ontvangen tijdens de geselecteerde periode waarvan de streefdatum voor beantwoording is gehaald.

Gereageerd in periode en reactie-streefdatum is overschreden

Alle meldingen die een eerste antwoord hebben ontvangen tijdens de geselecteerde periode waarvan de streefdatum voor beantwoording is overschreden.

Afgerond in periode en SLA-streefdatum gehaald

Alle meldingen die zijn opgelost tijdens de geselecteerde periode waarvan de streefdatum is gehaald.

Afgerond in periode en SLA-streefdatum is overschreden

Alle meldingen die zijn opgelost tijdens de geselecteerde periode waarvan de streefdatum is overschreden.Bestede tijd-velden

De prestatie-indicatoren onder de kop Bestede tijd worden hieronder uitgelegd.

Opmerking

Deelmeldingen kunnen worden meegenomen of weggelaten bij het bereken van de bestede tijd. Dit kun je aangeven bij Instellingen > Module-instellingen > Meldingenbeheer > Rapportages > Deelmeldingen.

Tabel 3. Bestede tijd-velden

Kengetal

Betekenis

Bestede tijd

Totaal geregistreerde bestede tijd aan het begin van de in stap 1 geselecteerde periode.

Gemiddelde bestede tijd

Gemiddelde geregistreerde bestede tijd in de in stap 1 geselecteerde periode.Doorlooptijd-velden

Het kengetal onder de kop Doorlooptijd worden hieronder uitgelegd. Zie Duurrapporten en KPI's met On Hold en SLA's voor een uitgebreide uitleg.

Opmerking

Welke meldingen worden meegenomen in de kengetallen voor doorlooptijden is afhankelijk van de module-instellingen van Meldingenbeheer. Je vindt deze onder Instellingen > Module-instellingen > Melding Beheer > Rapporten. Hier kun je bepalen of er over meldingen die zijn aangemeld of afgemeld in de in stap 1 geselecteerde periode van de Rapportmagiër wordt gerapporteerd. Dit kan leiden tot twee zeer uiteenlopende rapportages.

Tabel 4. Doorlooptijd-velden

Kengetal

Betekenis

Totale gerealiseerde doorlooptijd

Totale gerealiseerde doorlooptijd gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Gemiddelde gerealiseerde doorlooptijd

Gemiddelde gerealiseerde doorlooptijd gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Maximum gerealiseerde doorlooptijd

Maximale gerealiseerde doorlooptijd gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Minimum gerealiseerde doorlooptijd

Minimale gerealiseerde doorlooptijd gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Totaledoorlooptijd'On hold'

Totale doorlooptijd 'On hold' gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Gemiddeldedoorlooptijd'On hold'

Gemiddelde doorlooptijd 'On hold' gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Maximaledoorlooptijd'On hold'

Maximale doorlooptijd 'On hold' gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Minimaledoorlooptijd'On hold'

Minimale doorlooptijd 'On hold' gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Totale aangepaste doorlooptijd

Totale doorlooptijd minus On Hold (rekening houdend met het servicewindow) gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Gemiddelde aangepaste doorlooptijd

Gemiddelde doorlooptijd minus On Hold (rekening houdend met het servicewindow) gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Maximale aangepaste doorlooptijd

Maximale doorlooptijd minus On Hold (rekening houdend met het servicewindow) gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Minimale aangepaste doorlooptijd

Minimale doorlooptijd minus On Hold (rekening houdend met het servicewindow) gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Totaledoorlooptijd'Afgerond'

Totale gerealiseerde doorlooptijd waarin een melding tussentijds is afgemeld, minus On Hold gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Gemiddeldedoorlooptijd'Afgerond'

Gemiddelde gerealiseerde doorlooptijd waarin een melding tussentijds is afgemeld, minus On Hold gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Maximaledoorlooptijd'Afgerond'

Maximale gerealiseerde doorlooptijd waarin een melding tussentijds is afgemeld, minus On Hold gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Minimaledoorlooptijd'Afgerond'

Minimale gerealiseerde doorlooptijd waarin een melding tussentijds is afgemeld, minus On Hold gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Totaledoorlooptijd'In uitvoering'

Totale gerealiseerde doorlooptijd minus On Hold, minus tussentijds afgemeld, gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Gemiddeldedoorlooptijd'In uitvoering'

Gemiddelde gerealiseerde doorlooptijd minus On Hold, minus tussentijds afgemeld, gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Maximaledoorlooptijd'In uitvoering'

Maximale gerealiseerde doorlooptijd minus On Hold, minus tussentijds afgemeld, gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.

Minimaledoorlooptijd'In uitvoering'

Minimale gerealiseerde doorlooptijd minus On Hold, minus tussentijds afgemeld, gegroepeerd in het tijdsbestek gedefinieerd in stap 1.Kostenvelden

De kengetallen onder de kop Kosten worden hieronder uitgelegd.

Opmerking

Welke meldingen worden meegenomen in de kengetallen voor kosten is afhankelijk van de module-instellingen van Meldingenbeheer. Je vindt deze onder Instellingen > Module-instellingen > Meldingbeheer > Rapporten. Hier kun je bepalen of er over meldingen die zijn aangemeld of afgemeld in de in stap 1 geselecteerde periode van de Rapportmagiër wordt gerapporteerd. Dit kan leiden tot twee zeer uiteenlopende rapportages.

Opmerking

Deelmeldingen kunnen worden meegenomen of weggelaten bij het bereken van de kosten. Dit kun je aangegeven bij Instellingen > Module-instellingen > Meldingbeheer > Rapporten > Gedeeltelijke meldingen.

Tabel 5. Kostenvelden

Kengetal

Betekenis

Kosten

Kosten (zoals geregistreerd op tabblad Algemeen of Kosten van een melding) voor de tijd gedefinieerd in stap 1.

Gemiddelde kosten

Gemiddelde kosten voor de tijd gedefinieerd in stap 1.

Maximum kosten

Maximale kosten voor de tijd gedefinieerd in stap 1.

Minimum kosten

Minimale kosten voor de tijd gedefinieerd in stap 1.

Kosten voor objecten

Kosten voor objecten voor de tijd gedefinieerd in stap 1.

Kosten voor artikelen

Kosten voor artikelen voor de tijd gedefinieerd in stap 1.

Totale kosten

Totale kosten, inclusief kosten voor artikelen en objecten (zoals getoond in het tabblad Kosten van meldingen) voor de tijd gedefinieerd in stap 1.Feedbackvelden

De performance indicators onder de kop Feedback worden hieronder uitgelegd.

Tabel 6. Feedbackvelden

Kengetal

Betekenis

Feedbackscore

Het aantal meldingen dat een feedbackscore heeft gekregen.

Gemiddelde feedbackbeoordeling

De gemiddeld score gegeven door eindgebruikers.