Skip to main content

Toegankelijkheidsverklaring voor de TOPdesk-documentatie

Dit is een verklaring van TOPdesk over de toegankelijkheid van TOPdesk-documentatie.

Maatregelen ter ondersteuning van de toegankelijkheid

Voor TOPdesk-documentatie hebben we tijdens de eerste realisatie van deze webpagina het toegankelijkheidsperspectief meegenomen. Dit omvat het ontwerpen van de pagina, en het schrijven en bijwerken van de inhoud van de pagina's. Daarnaast hebben we een toegankelijkheidsbeoordeling uitgevoerd om mogelijke problemen op te sporen, op basis van WCAG 2.1 niveau AA.

Wij streven actief naar een betere naleving van WCAG 2.1 Level AA door toegankelijkheidsproblemen die binnen ons bereik liggen op te pakken en onze bevindingen te delen met onze leverancier om de toegankelijkheid van de door hen aangeboden documentatieportaalsjablonen te verbeteren.

Aanpak van de beoordeling

Het Toegankelijkheidsteam van TOPdesk heeft een evaluatie uitgevoerd om de toegankelijkheid van de TOPdesk-documentatie te beoordelen. Deze evaluatie is uitgevoerd met Accessibility Insights for Web (AIfW) op Chrome versie 2.36.1.

Conformiteitsstatus

DeWeb Content Accessibility Guidelines (WCAG)definieert eisen voor ontwerpers en ontwikkelaars om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap te verbeteren. Het definieert drie niveaus van conformiteit: Niveau A, niveau AA en niveau AAA. De TOPdesk-documentatie voldoet gedeeltelijk aan WCAG 2.1 niveau AA. Gedeeltelijk conform betekent dat sommige delen van de inhoud niet volledig voldoen aan de toegankelijkheidsnorm.

Feedback

Wij horen graag feedback over de toegankelijkheid van de TOPdesk-documentatie. Laat het ons weten als je toegankelijkheidsproblemen ondervindt op de TOPdesk-documentatie via user-guidance@topdesk.com. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren op feedback.

Technische specificaties

De toegankelijkheid van TOPdesk-documentatie is afhankelijk van de volgende technologieën om te werken met de specifieke combinatie van webbrowser en eventuele ondersteunende technologieën of plugins die op je computer zijn geïnstalleerd:

  • HTML

  • WAI-ARIA

  • CSS

  • Auto-aanvulvelden gebruiken

We vertrouwen op deze technologieën voor conformiteit met de gebruikte toegankelijkheidsnormen.

Beperkingen en alternatieven

Ondanks onze inspanningen om de toegankelijkheid van de TOPdesk-documentatie te waarborgen, kunnen er enkele beperkingen zijn.

Verschillende onderdelen van ons documentatieportaal kunnen niet zodanig worden aangepast dat ze voldoen aan WCAG 2.1 niveau AA. Deze zijn afhankelijk van sjablonen die door de leverancier van onze documentatietool worden aangeboden. Wij staan in contact met onze leverancier door eventuele toegankelijkheidsproblemen door te geven en zullen ons documentatieportaal bijwerken als er een beter toegankelijk sjabloon beschikbaar komt.

Bekijk de eerste uitgebreide toegankelijkheidsbeoordeling van de TOPdesk documentatie. Merk op dat sinds deze beoordeling er stappen zijn ondernomen om diverse toegankelijkheidsproblemen op te lossen.

Neem contact met ons op via user-guidance@topdesk.com om nieuwe problemen te melden.