Skip to main content

Systeemvereisten TOPdesk SaaS

In dit document vind je alle standaardpoorten en andere vereisten om bepaalde functionaliteiten van TOPdesk SaaS te kunnen gebruiken. De systeemeisen gelden voor alle edities van TOPdesk.