Skip to main content

Meerjarenplanning

Opmerking

Meerjarenplanning maakt niet langer deel uit van ons huidige aanbod. Deze module en de bijbehorende documentatie zijn alleen relevant als je nog steeds ons oude prijsmodel gebruikt.

Proces

long term planning diagram.

Met de module Meerjarenplanning kun je de onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen plannen en de bijbehorende kosten registreren. Hierdoor krijg je inzicht in welk budget voor de komende jaren noodzakelijk is om de gebouwen goed te onderhouden.

In de overzichtelijke planner van deze module kan de eindverantwoordelijke in één oogopslag de aankomende activiteiten en kosten per jaar inzien. Binnen deze planner kunnen er met enkele muisklikken wijzigingen doorgevoerd worden op de aankomende activiteiten. Daarnaast kunnen er verschillende scenario’s opgesteld worden om deze met elkaar te vergelijken.

De langetermijnplanning is slim geïntegreerd met Huisvestingsbeheer, Operationeel Beheer en Configuratiebeheer, zodat je per ruimte of element eenvoudig kunt zien welke onderhoudswerkzaamheden al zijn gepland.

Scenario

Scenario's zijn door jou gedefinieerde alternatieve planningen. Per scenario kun je instellen welke planningsactiviteiten er in welk jaar uitgevoerd moeten worden en wat hiervan de kosten zijn.

Waarschuwing

Wanneer een activiteit gekoppeld is aan een scenario, wordt alle informatie over hoeveelheden en kosten geregistreerd in het gekoppelde scenario. Wanneer je een activiteit ontkoppelt van een scenario, gaat deze informatie verloren.

Planningsactiviteit

Planningsactiviteiten worden gebruikt om te beschrijven welke onderhoudsactiviteit moet worden uitgevoerd en op welk tijdstip. Je kunt ook informatie invoeren over de budgethouder en de locatie waar het onderhoud wordt uitgevoerd.