Skip to main content

Langetermijnplanning

Opmerking

Long-Term Planning is no longer part of our current offering. This module and its documentation are only relevant if you're still on our old pricing model.

Proces

long term planning diagram.

Met de module Meerjarenplanning kunt u de onderhoudswerkzaamheden aan uw gebouwen plannen en de bijbehorende kosten registreren. Hierdoor krijgt u inzicht in welk budget voor de komende jaren noodzakelijk is om uw gebouwen goed te onderhouden.

In de overzichtelijke planner van deze module kan de eindverantwoordelijke in één oogopslag de aankomende activiteiten en kosten per jaar inzien. Binnen deze planner kunnen er met enkele muisklikken wijzigingen doorgevoerd worden op de aankomende activiteiten. Daarnaast kunnen er verschillende scenario’s opgesteld worden om deze met elkaar te vergelijken.

De langetermijnplanning is slim geïntegreerd met Huisvestingsbeheer, Operationeel Beheer en Configuratiebeheer, zodat je per ruimte of element eenvoudig kunt zien welke onderhoudswerkzaamheden al zijn gepland.

Scenario

Scenario's zijn door u gedefinieerde alternatieve planningen. Per scenario kunt u instellen welke planningsactiviteiten er in welk jaar uitgevoerd moeten worden en wat hiervan de kosten zijn.

Waarschuwing

Wanneer een activiteit gekoppeld is aan een scenario, wordt alle informatie over hoeveelheden en kosten geregistreerd in het gekoppelde scenario. Wanneer u een activiteit ontkoppelt van een scenario, gaat deze informatie verloren.

Planningsactiviteit

Planningsactiviteiten worden gebruikt om te beschrijven welke onderhoudsactiviteit moet worden uitgevoerd en op welk tijdstip. Je kunt ook informatie invoeren over de budgethouder en de locatie waar het onderhoud wordt uitgevoerd.