Skip to main content

Key performance indicatoren

KPI's zijn grafische weergaves van de huidige stand van zaken van de meest voorkomende processen in TOPdesk. Je hebt direct inzicht in de status van een proces en van trends die zich in dit proces ontwikkelen.

KPI's en Rapportmagiërs

KPI’s (Key Performance Indicatoren) zijn meetcriteria waarmee je heel doelgericht op bepaalde velden kunt rapporteren. KPI’s zijn gebaseerd op de kengetallen uit de rapportmagiërs. Al deze kengetallen kunnen gebruikt worden als Key Performance Indicator. KPI's kunnen alleen worden ingesteld voor processen waarvoor een Rapportmagiër beschikbaar is.

Voorbeelden

Voorbeelden van kengetallen zijn:

  • Het aantal openstaande meldingen aan het einde van een periode (Meldingenbeheer).

  • Het aantal overgeslagen activiteiten per periode (Operationeel beheer).

Per proces stel je in welke kengetallen worden weergegeven op je Dashboard. Ook definieer je zelf de normwaarden en de tijdsperiode.