Skip to main content

Kennisitems publiceren

Je kunt kennisitems publiceren in de Selfserviceportal om gebruikers in staat te stellen antwoorden te vinden op hun vragen en zelfs oplossingen voor hun storingen. Je kunt kennisitems weergeven in het kennissysteem. Ze worden weergegeven als zoekresultaten en je kunt ze publiceren op subpagina's of weergeven op diensten en formulieren.

Een kennisitem beschikbaar stellen in het Selfserviceportaal

Kennisitems zijn standaard zichtbaar in het Behandelaarsgedeelte, maar je kunt ervoor kiezen om een kennisitem in de Selfserviceportal (SSP) beschikbaar te stellen:

 1. Open het gewenste kennisitem in de Verkenner.

 2. Ga naar het tabblad Publiceren.

 3. Geef aan wat de zichtbaarheid moet zijn voor de SSP, onder Selfserviceportal.

 4. Sla het kennisitem op.

Het kennisitem is nu beschikbaar in de SSP voor altijd of gedurende de periode die je hebt ingesteld.

Kennisitems koppelen aan flows

Om kennisitems te tonen op een dienst of formulier in de Selfserviceportal, moet je ze koppelen aan een formulier. Je kunt dit doen door:

 1. Ga naar Modules > Selfserviceportal > Overzicht > Diensten en open de dienst waaraan het vereiste formulier is gekoppeld.

 2. Ga naar het tabblad Flows.

 3. Selecteer de flow waaraan je het kennisitem wilt koppelen.

  De flow wordt weergegeven.

 4. Ga naar het tabblad KENNISITEMS.

 5. Klik op het knop Koppelmagiër.

 6. Zoek het kennisitem dat (of de kennisitems die) je wilt koppelen en klik op de knop Koppelen.

De geselecteerde kennisitems worden gekoppeld aan de flow en zijn zichtbaar in de Selfserviceportal op het formulier en de dienst.