Skip to main content

Enquêtebeheer

Het Enquêtebeheer-proces

Met enquêtes verkrijgt u nuttige informatie over talloze zaken binnen uw organisatie. Met behulp van deze informatie brengt u bijvoorbeeld de tevredenheid en wensen van uw klanten en medewerkers in kaart. Het invullen van een enquête vraagt weinig tijd en inspanning van de respondent en geeft uw organisatie waardevolle input over de dienstverlening.

Je kunt open, meerkeuze en meervoudige selectie vragen toevoegen aan een enquête van Enquêtebeheer. Daarna worden deze enquêtes gekoppeld aan een campagne. Nadat deze campagne is opgezet, verstuur je de enquête via een mailing, waarin je de doelgroep definieert. U kunt per campagne ook meerdere mailings versturen, bijvoorbeeld als u meerdere doelgroepen wilt benaderen.

Onderstaand diagram toont de verschillende fasen van een enquête, campagne en mailing.

survey management diagram

Met de module Enquêtebeheer neemt u zowel kleine als grootschalige enquêtes af. U bepaalt tevens nauwkeurig uw publiek: aanmelders van meldingen in een bepaalde periode zijn of enkel mannen of vrouwen in een bepaalde leeftijdscategorie - u bepaalt zelf hoe gedetailleerd u de doelgroep definieert.