Skip to main content

Enquêtebeheer

Het Enquêtebeheer-proces

Met enquêtes verkrijg je nuttige informatie over talloze zaken binnen de organisatie. Met behulp van deze informatie breng je bijvoorbeeld de tevredenheid en wensen van klanten en medewerkers in kaart. Het invullen van een enquête vraagt weinig tijd en inspanning van de respondent en geeft de organisatie waardevolle input over de dienstverlening.

Je kunt open, meerkeuze en meerkeuze met meerdere antwoorden vragen toevoegen aan een enquête van Enquêtebeheer. Daarna worden deze enquêtes gekoppeld aan een campagne. Nadat deze campagne is opgezet, verstuur je de enquête via een mailing, waarin je de doelgroep definieert. Je kunt per campagne ook meerdere mailings versturen, bijvoorbeeld als je meerdere doelgroepen wilt benaderen.

Onderstaand diagram toont de verschillende fasen van een enquête, campagne en mailing.

survey management diagram

Met de module Enquêtebeheer neem je zowel kleine als grootschalige enquêtes af. Je bepaalt tevens nauwkeurig het publiek: aanmelders van meldingen in een bepaalde periode zijn of enkel mannen of vrouwen in een bepaalde leeftijdscategorie - je bepaalt zelf hoe gedetailleerd je de doelgroep definieert.