Skip to main content

E-mail versturen vanuit TOPdesk

Gebruikers kunnen e-mails versturen vanuit TOPdesk Zo kan bijvoorbeeld een meldingbehandelaar direct vanuit een meldingkaart een voorgedefinieerde e-mail sturen naar de aanmelder of naar een andere behandelaar.

Voorbereiding

  • Om e-mails vanuit lokale installaties van TOPdesk te kunnen versturen, moet je eerst enkele instellingen configureren in Functionele instellingen > E-mailmodule. Voor informatie over deze instellingen, zie Instellingen voor het verzenden van e-mails.