Skip to main content

Deelmeldingen

Met deelmeldingen houd je meerdere verschillende vragen die het gevolg zijn van één klantvraag bij elkaar in één groep, terwijl de verwerking van de melding wordt onderverdeeld. De deelmeldingen worden individueel afgehandeld, maar blijven aan het origineel gekoppeld, waar de algemene informatie zoals de melder beschikbaar blijft.

TOPdesk zorgt dat deelmeldingen binnen de planning van de originele melding blijven. De informatie over de aanmelder wordt ook doorgestuurd naar de deelmelding en de oorspronkelijke melding kan vanuit het Aanmeldblok worden geopend. In de oorspronkelijke melding kunnen deelmeldingen snel worden afgesloten met de Closure Wizard.

Opmerking

Deelmeldingen zijn alleen beschikbaar in Tweedelijns meldingen.

Deelmeldingen aanmaken

  1. Open de melding waarvoor je een deelmelding wilt maken.

  2. Klik op het tabblad deelmelding.

  3. Klik op de knop Nieuwe deelmelding.

  4. Vul de deelmeldingkaart in volgens de afspraken die gelden in de organisatie.

  5. En sla je de kaart op.

    De deelmelding verschijnt nu in het to-do overzicht van de geselecteerde behandelaar.

  6. Als je nog een deelmelding wilt aanmaken, klik je op de optie Deelmelding onder Aanmaken op deze deelmelding, of ga je terug naar de hoofdmelding en maak je vandaaruit een nieuwe deelmelding aan.

Opmerking

De gegevens van de hoofdmelding zijn alleen-lezen. Je kunt deze gegevens wel wijzigen door het hoofdmelding te openen. Standaard wordt de categorisatie overgenomen van de hoofdmelding. Je kunt het echter wel wijzigen.