Skip to main content

De inloginstellingen beheren

Geef aan hoe gebruikers moeten inloggen in het behandelaarsgedeelte van de selfserviceportal, of gebruikers handmatig of automatisch kunnen inloggen en via welk soort verificatie.

Je kunt de inloginstellingen beheren onder Instellingen > Functionele instellingen >Inloginstellingen.

Hoe gebruikers inloggen in TOPdesk wordt naast de inloginstellingen ook bepaald door de opties in de blokken Selfservicepportal en TOPdesk Login op respectievelijk Persoons- en Behandelaarskaarten.