Skip to main content

Dashboards

Op het dashboard kun je in de gaten houden hoe het ervoor staat met de zaken die voor jouw van belang zijn.

Je kunt het dashboard openen via de knop Dashboard op de startpagina.

Module Dashboard

Op de dashboards van de verschillende modules kun je rapporten, KPI’s en widgets toevoegen en bekijken.

module dashboard
Overzicht Dashboard

Op de pagina Overzicht kun je widgets toevoegen van ieder gewenst proces. Zo heb je op één pagina alle informatie bij elkaar, bijvoorbeeld over het aantal meldingen per klant of het aantal bezoekers per maand.

overview of dashboard functionalities
A. Navigatie

In de navigatiebalk kies je welk dashboard je wilt tonen. Wanneer je alleen de informatie over een specifiek proces wilt bekijken, kun je hier de module selecteren waarvoor je het dashboard wilt tonen.

B. Widgets

Je beschikt op het dashboard over de volgende widgets:

  • Rapport/KPI: in deze widget worden Rapporten en KPI’s grafisch weergegeven (alleen TOPdesk Enterprise).

  • Huidige situatie: Deze widget is met name van belang voor het overzicht van de actuele situatie binnen een module. Hier zie je hoeveel openstaande taken op je naam staan, hoeveel op naam van de Groepen waar je toe behoort, de openstaande taken van Alle en Niet toegewezen. Bovenaan de widget zie je welk filter van toepassing is.

  • Selecties: in deze widget kun je direct doorklikken naar je favoriete selecties en naar het overzicht van alle beschikbare selecties (voor deze module).

  • Rapporten: in deze widget kun je direct doorklikken naar je favoriete rapporten en naar het overzicht van alle beschikbare rapporten en alle ingeplande rapporten (voor deze module).

  • Snelkoppelingen: hier kun je direct doorklikken naar je snelkoppelingen.

  • Nieuw: hier kun je direct nieuwe rapporten, selecties of KPI’s (alleen in Enterprise) aanmaken.

Tip

Je kunt elk dashboard naar eigen wens instellen. Zo kun je specifieke selecties of rapportages standaard weergeven.

C. Widget toevoegen

Om een nieuwe widget toe te voegen, klik je op de knop Widget toevoegen.

D. Organisatie-instellingen aanpassen

Wanneer je beheerdersrechten hebt, kun je de standaardinrichting van het dashboard voor de organisatie bepalen met de knop Organisatie-instellingen aanpassen.

E. Nieuw Dashboard aanmaken

Als je beheerdersrechten hebt, kun je ook nieuwe dashboards aanmaken via Organisatie-instellingen bewerken > Nieuw dashboard toevoegen.