Skip to main content

Applicatiebeheerder

De module Meerjarenplanning inrichten

In de module-instellingen beheer je de instellingen die specifiek van toepassing zijn op de module Meerjarenplanning. De module-instellingen voor de module Meerjarenplanning vind je onder TOPdesk-menu > Instellingen > Module-instellingen > Meerjarenplanning.

Blok Functionaliteiten

In dit blok kun je twee functionaliteiten (de)activeren:

  • Scenario's: Je kunt ervoor kiezen om in TOPdesk te werken met scenario’s. Als je kiest voor het werken met scenario’s, dan kun je later in het proces bepalen volgens welk scenario het onderhoud uiteindelijk gepland wordt. Dit wordt dan het actieve scenario: het huidige scenario wordt gebruikt. De andere scenario's dienen als alternatief die je kunt overwegen of die voorheen zijn overwogen.

  • Uitvoeren in Operationeel beheer: Als je beschikt over de module Operationeel beheer, dan heb je de mogelijkheid om via TOPdesk je planning in praktijk brengen. Door de optie "Uitvoeren in Operationeel beheer" aan te vinken, kun je gemakkelijk operationele activiteiten creëren vanuit planningsactiviteiten.

Indexeringsblok

In dit blok kun je aangeven hoe je wilt indexeren.

  • Indexering activeren met algemene index: indexering op basis van een vast percentage van het door jou gekozen referentiejaar.

  • Indexering met jaarindex activeren: bepaal het indexcijfer per jaar en voer het in onder de rubriek "Specifieke indexeringsgegevens voor jaar- en werksoort".

  • Indexering op werksoort activeren: bepaal het indexnummer per werksoort en voer dit in onder de rubriek "Specifieke indexeringsgegevens voor jaar- en werksoort".

Overige instellingen

Instellingen die (ook) effect hebben op andere modules wordt beheerd in een ander gedeelte van de systeeminstellingen. De belangrijkste instellingen die je hier niet vindt:

  • Autorisaties: voordat een behandelaar Langetermijnplanning kan gebruiken, moet de applicatiebeheerder eerst rechten toewijzen.

  • Taken: om te zorgen dat een behandelaar beschikbaar is in opzoeklijsten om zo te worden toegewezen als behandelaar van een scenario of activiteit, moeten de taken voor Scenariobeheerder en/of Planningsactiviteitbeheerder aangevinkt worden op de kaarten Behandelaar en Behandelaarsgroep.