Skip to main content

Algemene afbeeldingsinstellingen

Je kunt voor elk type kaart aangeven of een afbeelding moet worden weergegeven en in welk formaat. Je kunt dit instellen onder Instellingen > Functionele instellingen > Afbeeldingen > Algemeen.

Geef aan voor welke type kaarten je de weergave van afbeeldingen wilt activeren. Geef vervolgens de grootte van deze afbeeldingen aan. Wanneer je de afmeting van de afbeeldingen wijzigt, kun je Alle aanpassen selecteren om de wijzigingen op alle afbeeldingen toe te passen.

Afbeelding tonen op

In dit blok bepaal je op welk type kaart afbeeldingen moeten worden weergegeven.

Afmeting en verhouding
  • Behoud de verhoudingen van de oorspronkelijke afbeelding: Bij het aanpassen van de afmetingen behoudt de afbeelding zijn oorspronkelijke verhoudingen. Dit voorkomt dat foto's of afbeeldingen vervormd raken.

  • Grootte van afbeelding in kaarten (breedte x hoogte): de grootte van afbeeldingen in kaarten, in pixels.

  • Grootte van afbeelding in pop-ups (breedte x hoogte): de grootte van afbeeldingen in de pop-up die verschijnt wanneer je op een afbeelding klikt, in pixels.

  • Alle aanpassen: De wijzigingen toepassen op alle afbeeldingen. Alle wijzigingen worden direct doorgevoerd.

Opmerking

Om de beeldkwaliteit te behouden, kunnen beelden alleen kleiner worden gemaakt.

Opmerking

Bestanden voor gebruik in e-mails, zoals bedrijfslogo's en bijlagen, worden beheerd via de Bestandsopslagbeheer in Actiebeheer.